Thước Từ Cho Máy Công Cụ – Hành Trình Dài Hơn 3000mm

  • Dùng cho máy có hành trình lớn hơn 3.000mm
  • Độ chính xác cao
  • Có thể cắt nhỏ làm nhiều đoạn
Danh mục: Thẻ: